İletişim programlarının en önemli ögesi, genelde basın ilişkileridir.

Persona, geniş kitlelere yönelik tüm iletişim programlarının temelinde yer verdiği basın iletişim stratejileri ile ürün ve hizmetlerinizle ilgili basın için "haber" değeri olacak haberler yaratır ve mesajların basında yer almasını sağlar.

Kurum sözcüsünün medya eğitimi, basın eğitim seminerleri, haber bültenleri, video ve e-bültenler gibi uygulamaları gerçekleştirerek, diğer hedef kitleleri etkilemekteki rolü ile en önemli hedef kitleniz olan basınla iletişiminizi yönetir.