Dünya Bankası, Fransız Ekonomi, Finans ve Dış Ticaret Bakanlığı, ESCMID ve RSM gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye'deki iletişim hizmetleri için Persona'yı seçtiler.

Farklı bir kültüre ait konseptleri, diğer kültürlere tanıtma konusunda uzmanlaşan Persona, uluslararası kampanyaların yerel yorumlamalarında olduğu kadar yerel konsept ve ürünlerin uluslararası yorumunda da etkin rol oynar.

Hem Türk şirketlerinin yurt dışında tanıtımı, hem de çokuluslu kurumların Türkiye'deki tanıtımı konusunda geniş tecrübeye sahiptir.