Off-line farkındalığın on-line sürmesi gerektiğini iyi bilen Persona, müşterilerinin internette marka oluşturmaktan direct e-mail kampanyalarına ve elektronik dergilere, webdeki olanakları iyi değerlendirmelerini sağlar. Internette var olmuş olmak için değil, sonuca yönelik biçimde yer almalarına yol açar.

Kimi müşterimiz için dünyadaki gelişmeleri iyi izleyip, Türkiye için doğru tahminleri yapmamız ve onları yönlendirebilir olmamız önemli, kimisi içinse onları internetin bilgi alışverişine sağladığı hız ve çeşitlilikten yararlandırmamız yetiyor.

Ama adına ister e-tüketici ister "net kuşağı" densin, okuyup yazmaya başladığı günden beri internetin hep var olduğu bir dünyada büyümüş yeni bir tüketici kitlesi var. Daha bağımsız, daha araştırmacı ve bir aciliyet duygusuyla yaşayan. Hem kendimizi hem de müşterilerimizi bu kitlenin sürekli değişen ihtiyaçlarını anlar ve cevaplayabilir kılmak, önümüzdeki 10 yılda çok şeyi değiştirecek.