Persona İletişim ve Eğitim Hizmetleri, kurumların ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayabilmeleri ve güçlü markalar oluşturmaları için stratejik ve yaratıcı çözümler üretir.

Bu amaçla, kimi zaman tamamen halkla ilişkilere dayalı, kimi zaman diğer disiplinleri entegre eden stratejik iletişim programları geliştirir. Yeni ürün ve servislerin pazara sunulmasında, konumlandırma aşamasında başlayarak gündem yaratmadan özel basın etkinliklerine, potansiyel kriz durumlarının önceden saptanmasından satış teşkilatının motivasyonuna kadar gerekli uygulamaları yapar. Çoğu zaman başka destek olmaksızın markalaşmayı sağlar. Destek gerektiğinde, stratejiyi oluşturup, müşterinin kendi tedarikçileri ile uygulamayı denetler.