Persona, sağlık sektöründe iletişim konusunda Türkiye'deki en derin tecrübeye sahip halkla ilişkiler şirketidir.

Bir çok uluslararası ilaç firmasına çeşitli dönemlerde ve farklı boyutlarda hizmet vermiş olan Persona, yeni ürün lansmanından kriz yönetimine, PM ve satış teşkilatı eğitimlerinden kamuoyunu bilinçlendirmeye ve eğitmeye kadar değişen bir yelpaze içinde sağlık sektörü iletişiminin tüm alanlarında geniş tecrübe kazanmıştır. Bu tecrübelerin ışığında, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği de Türkiye'de yürüttükleri iletişim faaliyetleri için Persona'yı seçmiştir.

Persona İletişim ve Eğitim Hizmetleri'nin sağlık sektöründeki ayırıcı özellikleri, etik yaklaşımı ve bilimsel konulara olan yakınlığıdır.